ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Μάθημα 4ου Εξαμήνου
Τμήματος Βιολογίας

Πανεπιστημίου Πατρών

Αίθουσα - Ώρες:
Ο61, Παρασκευή, 9-11 πμ.

 
Υπεύθυνοι Μαθήματος:
Διδάσκων
Μωυσής Α. Μπουντουρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαθηματικού Τμήματος 
Πανεπιστημίου Πατρών
mboudour (at) upatras (dot) gr
http://www.math.upatras.gr/~mboudour
Βοηθοί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Νίκος Παππάς
npappas (at) math (dot) upatras (dot) gr
Στέλιος Σκαρλάτος

stelios (at) nicomedia (dot) math (dot) upatras (dot) gr

 
Bloggers Μαθήματος:

 
Λίστα Ηλεκτρονικών Συζητήσεων (Mailing List) Μαθήματος:

 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

Κάποια Βοηθήματα:

Εργασίες Φοιτητών: